Villmarksmessen 2012

Neste utstilling er villmarksmessen på Lillestrømm! Den Går av stabelen fra 12-15 April!
Vil syne frem mange nye dyremotiver der,men også små og store naturskildringer,som jeg håper vil gi folk en naturopplevelse og skjelefred!

Stiller ut maleri på Hyttelivsmessa på Norges Varemesse på Lillestrøm 22-25 Mars!

Jeg er å treffe på Hyttelivsmessa 22-25. mars.
Mange nye malerier,vil bli å finne på messa!Bjørn,gaupe og ørn,er i farten!Har også malt mange små skildringer
og stemninger,presangtert i små bilder!Store vinterbilder,der lyset i fjellet blir skildra,blir også å finne!