Stiller ut på Bjørneparken i Flå!

Har hengt opp 22 malerier i Bjørneparken!Malerier av bjørn,gaupe,hjort,kongeørn og flere andre dyremotiver,vil bli
hengene i en salgsutstilling,i hele sommer! Motiver fra vassfaret og ho «berte sjøl»,er å finne blant bildene!
Også noen rene naturskildringer av skog og fjell,i forskjellig belysning,fra vinter te vår,er med i utstillingen!

God sommer!