Stiller ut på Lillestrømm 30 November-2 Desember.

Har malt mange nye motiver som vil bli å finne på messa!
Disse ligg inne på heimesia mi!